ŠIMONÍK, Luděk. Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65156. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav zobrazování. Vedoucí práce Zdeněk Makovský.
Uložit do Citace PRO