FIGLOVSKÁ, Petra. PROMĚNA AREÁLU BRNĚNSKÝCH VELETRHŮ - Transformace západní části areálu BVV [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65171. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Karel Havliš.
Uložit do Citace PRO