USNUL, Jan. Univerzální platforma pro měření inerciálních a tlakových senzorů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65239. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Fiedler.
Uložit do Citace PRO