TRUBÁK, Jan. Anténa pro RFID čtečku [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017 [cit. 2018-10-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65263. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Mikulášek.
Uložit do Citace PRO