JURÁŇ, Jeroným. Digitální bezdrátový přenos zvukového signálu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65290. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zoltán Szabó.
Uložit do Citace PRO