MARŠÁLEK, Vít. Analýza a optimalizace procesů podniku [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65346. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Juřica.
Uložit do Citace PRO