VACULÍKOVÁ, Hana. Kombinace hyaluronanu a kolagenu v medicínských přípravcích [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, 2017 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65362. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Andrea Kargerová.
Uložit do Citace PRO