TŮMA, Martin. Použití zobecněných Laguerrových funkcí pro identifikaci a modelování [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65368. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Pavel Jura.
Uložit do Citace PRO