BEDNAŘÍK, Petr. Zápustkové kování ozubeného kola [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65426. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marek Štroner.
Uložit do Citace PRO