ROBAARD ŠMERDOVÁ, Markéta. Zpřítomnění [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65430. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér sochařství 2. Vedoucí práce Jan Ambrůz.
Uložit do Citace PRO