JABLONSKÁ, Dominika. Studium vlastností membránového napěťového senzoru ASAP1 exprimovaného v buněčné linii HEK 293 [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65477. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Svoboda.
Uložit do Citace PRO