BUGNEROVÁ, Pavla. Návrh algoritmu pro anonymizaci ultrazvukových dat na úrovni snímku [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65481. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vratislav Harabiš.
Uložit do Citace PRO