VĚŽNÍKOVÁ, Romana. Detekce a identifikace typu obratle v CT datech onkologických pacientů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65486. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Roman Jakubíček.
Uložit do Citace PRO