SVOBODA, Marek. Podpora kreativního myšlení a chování - analýza mentálních map [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6552. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Emilie Franková.
Uložit do Citace PRO