DOZBABA, Zdeněk. Návrh a racionalizace pracoviště WORKSHOP v ALPS Electric Czech s.r.o. s přihlédnutím k budoucímu rozvoji společnosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65549. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Strejček.
Uložit do Citace PRO