KADLEC, Stanislav. Termodynamické tepelné čerpadlo [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65552. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.
Uložit do Citace PRO