KLVAŇA, Jakub. Kombinované struktury v optickém vlákně [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017 [cit. 2018-10-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65560. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce František Urban.
Uložit do Citace PRO