DOHNAL, Stanislav. Management topné energie v domácnosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65594. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO