PLAČKOVÁ, Veronika. Návrh systému OSD dat pro výcvik údržbového personálu malého dopravního letounu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65641. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Rostislav Koštial.
Uložit do Citace PRO