VLACH, Jiří. Vliv tření na napjatost v okolí čela trhliny zatížené ve smykových módech [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65642. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jana Horníková.
Uložit do Citace PRO