SLÁMA, David. Pevnostní posouzení konstrukce výřezu dveří přetlakovatelného habitatu pro extrémní prostředí [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65643. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Návrat.
Uložit do Citace PRO