SKULÍNEK, Zdeněk. Paralelizace Goertzelova algoritmu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65658. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Sysel.
Uložit do Citace PRO