HAVEL, Jiří. Hodnocení porezity u tlakově litých odlitků z Al slitin [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6575. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Čech.
Uložit do Citace PRO