SYNKOVÁ, Gabriela. Hodnocení finanční situace zvolené společnosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65836. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jana Hornungová.
Uložit do Citace PRO