DROZDOVÁ, Eva. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65837. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO