FIALA, Vlastimil. Ověření použitelnosti biogenních pojiv při odlévání odlitků z LLG [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65865. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Petr Cupák.
Uložit do Citace PRO