HAVLÁT, Pavel. Využití řídicího systému Sinumerik 840D při programování polotovarů pro ozubená kola [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65874. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Polzer.
Uložit do Citace PRO