ŠTEVANKA, Kamil. Koncepce výměníku pro IMSR reaktor [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65933. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Martinec.
Uložit do Citace PRO