HRDLIČKA, Martin. Vliv teploty vzduchu na FDM 3D tisk [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65974. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Oskar Zemčík.
Uložit do Citace PRO