CHALOUPKA, Matyáš. Konstrukce 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65982. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jan Pavlík.
Uložit do Citace PRO