VESELÝ, Libor. Obnova hřídele vzduchotechnického soustrojí [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65992. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO