ŠUMPELOVÁ, Jana. Magnetostrikční vibrační generátor [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65994. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Hadaš.
Uložit do Citace PRO