DOLEŽAL, Jan. Predikce v projektech s využitím Markovských řetězců [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/660. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Branislav Lacko.
Uložit do Citace PRO