KRATOCHVÍL, Adam. Automatizace soustruhu na stroj pro obrábění a bombírování gumových válců [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66105. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Radek Štohl.
Uložit do Citace PRO