HILLEBRANT, Michael. Nehodovost mladých řidičů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66116. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Karel Schmeidler.
Uložit do Citace PRO