BĚLUŠOVÁ, Kristýna. Podnikatelský záměr - vybudování kavárny pro osoby trpící celiakií [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66147. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO