KUBÍK, Lukáš. Informační bezpečnost jako jeden z ukazatelů hodnocení výkonnosti v energetické společnosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66150. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sodomka.
Uložit do Citace PRO