VÁCLAVEK, Tomáš. Stanovení hodnoty podniku [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66172. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO