HANÁK, Petr. Analýza procesů vybrané společnosti za účelem výběru informačního systému [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66177. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Hana Klčová.
Uložit do Citace PRO