BEZECNÁ, Vladimíra. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pro společnost IKEA Brno [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66190. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO