REGNER, Dominik. Numerický hydraulický model aktivní zóny magnetoreologického tlumiče [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66268. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Michal Kubík.
Uložit do Citace PRO