RAFAJA, Hynek. Konstrukce nanášecího systému se zabudovanou frézovací hlavou pro 3D tisk kovových prototypů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66297. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Daniel Koutný.
Uložit do Citace PRO