SIMANDL, Mirek. Určení nesymetrie kontaktního úhlu u různě hydrofobních povrchů [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66300. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Simona Fialová.
Uložit do Citace PRO