BELISOVÁ, Mária. Ekotoxicita pěnových hasebních prostředků [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66350. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Helena Zlámalová Gargošová.
Uložit do Citace PRO