UHER, Tadeáš. Studium difúze v gelech na mikroskopické úrovni [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66352. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petr Sedláček.
Uložit do Citace PRO