ŠTOFKA, Filip. Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu v areálu Špitálka 60/12, Brno [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66403. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Klika.
Uložit do Citace PRO