MIKULÁŠKOVÁ, Lucie. Analýza naměřených dat z nárazových zkoušek - čelní střety [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66412. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Albert Bradáč.
Uložit do Citace PRO