ŠEVČÍK, Marek. Financování developerských projektů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66447. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Roman Ptáček.
Uložit do Citace PRO