SEKULA, Radim. Návrh databázového systému pro správu akcí [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66481. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Luhan.
Uložit do Citace PRO