PODHORSKÝ, Jakub. Návrh granulačního kotle na černé uhlí, 540 °C, 9,4 MPa, tnv = 170 °C [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66514. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Zdeněk Skála.
Uložit do Citace PRO